MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-----------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Cần thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2006

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I (2001 - 2005)

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2006-2011)

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I (2001 - 2005)

Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên ĐHCT lần thứ I cũng là đại hội thành lập Hội, nhiệm kỳ (2001-2005) được tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2001 vào dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Cần Thơ.

Từ đó, Hội Cựu sinh viên (CSV) Đại học Cần Thơ chính thức được thành lập theo quyết định số 956/QĐ-CT.UB ngày 20 tháng 4 năm 2001 của UBND Tỉnh Cần Thơ (nay là Thành Phố Cần Thơ) đã phê duyệt Điều lệ Hội, công nhận Ban Chấp hành (BCH) và Ban Thường trực (BTT) Hội nhiệm kỳ I, 2001-2005.

Với nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên trong điều kiện Hội mới thành lập, những công việc đã làm được còn khiêm tốn và chủ yếu được thực hiện tại các Chi hội, Liên Chi hội Khoa. Sau đây là một số hoạt động chính đã thực hiện:

1. Hình thành và củng cố tổ chức Hội các cấp.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, sau khi có quyết định thành lập Hội, ở tất cả các khoa, ngành học đều có tổ chức Chi hội hoặc Liên Chi hội. Cùng với sự phát triển tổ chức và bộ máy của nhà trường nên các Chi hội, Liên Chi hội cũng đã sắp xếp lại cho phù hợp như Chi hội CSV Thủy Sản được tách ra từ Liên Chi hội Khoa Nông nghiệp.

Tháng 3 năm 2003, với việc thành lập trường Đại học Y Dược Cần Thơ trên cơ sở Khoa Y-Nha-Dược của Đại học Cần thơ nên Chi hội CSV Khoa Y-Nha-Dược cũng được tách ra. Thành lập mới thêm Chi hội CSV Luật và cho đến nay chỉ còn Khoa MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa có Chi hội CSV do mới thành lập Khoa.

Tính đến nay, Hội CSV Đại học Cần thơ có 2 Liên Chi hội (Sư Phạm và Nông nghiệp& Sinh học Ứng dụng) và 6 Chi hội trực thuộc.

Ngoài việc thành lập các Chi hội, Liên Chi hội, Ban Thường trực Hội được nhà trường tạo điều kiện cho đặt Văn phòng Hội tại Khu II (Văn phòng Trung tâm Dịch vụ của trường), mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ và làm con dấu Hội theo quy định.

Việc tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi tổ chức Hội đã thu hút nhiều cựu sinh viên ĐHCT tham gia hoạt động Hội. Trang Web Hội CSV đã được đưa lên mạng theo địa chỉ của trang Web của trường. Một số Chi hội CSV khoa cũng đã thực hiện cùng với trang Web của khoa như Chi hội CSV khoa Công nghệ Thông tin.

Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở dữ liệu CSV của Chi hội khoa Công nghệ đã làm hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa lên trang Web của khoa.

2. Hoạt động họp mặt truyền thống.

Đây là một hoạt động rất đều đặn tại các Chi hội, Liên Chi hội khoa. Trong nhiệm kỳ qua nổi bật là họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm thành lập trường và các ngày kỷ niệm thành lập khoa như 25 năm Khoa Công nghệ, 15 năm Khoa Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên do điều kiện hiện nay số lượng CSV rất đông (với 36 khóa đã ra trường), ở khắp các địa phương, và chưa có mối liên hệ chặt chẻ nên đa số các Chi hội đều thống nhất 2 năm họp mặt một lần vào các dịp Lễ hoặc vào thời gian Khoa tổ chức hội nghị khoa học, khai giảng, tốt nghiệp ...

Việc tổ chức họp mặt tuy còn hạn chế nhưng nhìn chung đã giúp cho CSV có dịp gặp nhau, tạo điều kiện cho CSV về thăm trường, thăm lại Thầy Cô và cũng là dịp CSV đóng góp nguồn quỹ học bổng giúp đỡ các lớp đàn em đang theo học tại trường.

3. Hoạt động trao đổi chuyên môn

Một hoạt động không kém phần quan trọng là việc tổ chức, trao đổi, hổ trợ về học thuật, chuyên môn giữa CSV với khoa và sinh viên đang học. Các khoa luôn tạo điều kiện cho CSV cập nhật kiến thức, tham khảo tài liệu chuyên môn. Với khoa Sư Phạm, khoa tạo điều kiện và mời phần lớn giáo viên phổ thông trung học là CSV tham gia chấm thi tuyển sinh hằng năm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giúp nhau hiểu cách ra đề thi, cách thể hiện đáp án, phương pháp xử lý điểm.

Việc lấy ý kiến đóng góp của CSV về chương trình đào tạo cũng là mảng quan trọng trong hoạt động của Chi hội CSV các khoa như Chi hội Khoa học đất và Quản lý đất đai của Liên Chi hội Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng đã giúp khoa và bộ môn có biện pháp khắc phục các điểm yếu của sinh viên 2 ngành này.

Chi hội CSV khoa còn là những tác nhân tích cực trong việc vận động các Hội chuyên ngành như tham gia vận động thành lập Hội Tin học, Hội Tự động hóa củaThành phố Cần Thơ. Qua đó, giúp cho CSV ngành Tin học và ngành Điện tử trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các đề tài nghiên cứu thực tế và góp phần trong việc nâng cao dân trí, đưa khoa học – công nghệ đến cộng đồng.

Thông qua ban liên lạc Chi hội CSV, khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, khoa Công nghệ được CSV hổ trợ nơi tham quan, thực tập, lấy mẫu, hướng dẫn làm Đồ án, Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đang học. Ngoài ra, đã có nhiều sinh viên sau khi ra trường đã xin được việc làm thông qua sự liên lạc, giới thiệu của ban liên lạc Chi hội CSV và được ưu tiên hổ trợ, giúp đỡ từ phía CSV.

4. Hoạt động hổ trợ học bổng cho sinh viên

Đây là một hoạt động mạnh của CSV ở các Chi hội. Theo số liệu chưa đầy đủ, trong nhiệm kỳ qua, tuy mới triển khai hoạt động nhưng các Chi hội CSV Chăn nuôi – Thú y, Chi hội CSV Trồng trọt – Nông học - Quản lý đất đai, Chi hội CSV khoa Công nghệ, khoa Công nghệ Thông tin đã cấp tổng cộng 206.250.000 đồng với 175 suất học bổng cho sinh viên (trong đó có 22 suất học bổng, mổi suất 1.000.000 đồng được phát ngay tại đại hội này).

Chi hội CSV Chăn nuôi – Thú y đã chi 5.670.000 đồng thăm bệnh và tang chế trong CSV, Chi hội CSV Trồng trọt – Nông học - Quản lý đất đai đã đóng góp 84 băng đá đặt tại khu vực công cộng trong khuôn viên Khu II của trường.

Chi hội CSV khoa Công nghệ Thông tin còn được khoa tín nhiệm giao quản lý nguồn quỹ 120.264.000 đồng sử dụng cho sinh viên mượn ngắn hạn và dài hạn (72 lượt sinh viên).

5. Các hoạt động khác

Là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần Thơ, Hội CSV Đại học Cần Thơ còn tham gia các hoạt động chung của Mặt trận như hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các các cấp, các hoạt động khác và có báo cáo định kỳ cho Mặt trận và Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ. Đồng chí Tổng Thư ký Hội được hiệp thương cử làm thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần Thơ.

*Đánh giá chung:

- Được sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc và Sở Nội vụ TP Cần Thơ, với sự lãnh đạo của Đảng Ủy trường Đại học Cần Thơ, sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng Ban trong trường, nhiệm kỳ đầu tiên của Hội CSV Đại học Cần Thơ đã tổ chức tốt việc hình thành bộ máy của Hội, từ Ban chấp hành, Ban Thường trực Hội đến bộ máy Ban chấp hành Liên Chi hội, Chi hội các khoa và văn phòng Hội.

- Các hoạt động chính của Hội đã được thực hiện chủ yếu tại các Liên Chi hội, Chi hội các khoa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương hướng chung của Hội do đại hội lần thứ I đề ra.

- Ban chấp hành và Ban Thường trực Hội hoạt động không thường xuyên, một vài Chi hội khoa hoạt động còn hạn chế.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2006-2011)

Hoạt động chính của Hội Cựu sinh viên Đại học Cần thơ trong nhiệm kỳ II (2006 - 2011) gồm các nội dung sau:

1. Tổ chức cuộc vận động đóng góp "Quỹ khuyến học Cựu Sinh viên ĐHCT" để cấp học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nếu được nhiều sẽ dùng một phần để xây dựng một công trình phục vụ sinh hoạt của sinh viên. Quỹ sẽ do Liên Chi hội, Chi hội CSV các khoa trực tiếp quản lý.

2. Đề xuất và phối hợp với Ban Giám hiệu trường xây dựng và ban hành Qui chế "Giải thưởng CSV Đại học Cần Thơ xuất sắc" để xét và trao giải 5 năm một lần vào dịp kỷ niệm thành lập trường (lần thứ I vào dịp kỷ niệm 45 năm, 1966-2011).

3. Thành lập cơ sở dữ liệu của CSV theo khoa, ngành, khóa học.

4. Tiếp tục hoàn chỉnh trang Web CSV Đại học Cần Thơ, xây dựng "Diễn đàn CSV" trên trang Web. Phấn đấu thực hiện tốt việc liên lạc giữa CSV với nhau, giữa CSV với Hội và các Liên Chi hội, Chi hội khoa bằng nhiều hình thức (nhất là bằng e-mail). Hình thành các đầu mối, ban liên lạc CSV tại địa phương.

5. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ trong từng ngành chuyên môn; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường và các địa phương.

6. Hổ trợ các thông tin về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học cho CSV.

7. Tham gia cùng với nhà trường trong việc xây dựng Phòng truyền thống Đại học Cần Thơ.

8. Tích cực hưởng ứng cùng với nhà trường trong cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

9. Nghiên cứu tổ chức hoặc tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo qui định của Nhà nước.

10. Phối hợp chặt chẻ, thực hiện các chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ.

Căn cứ trên phương hướng này, BCH và Ban Thường trực Hội sẽ đề ra kế hoạch cụ thể cho các hoạt động nêu trên và những qui định của Điều lệ.

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN ĐHCT

 

Thông báo

Số lượt truy cập

070541
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
106
489
227
70541

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hcsv@ctu.edu.vn