MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2006 - 2011)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2012-2017)
HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2006 - 2011)

Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên ĐHCT lần thứ I cũng là đại hội thành lập Hội, nhiệm kỳ (2001-2005) được tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2001 vào dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Cần Thơ.
Từ đó, Hội Cựu sinh viên (CSV) Đại học Cần Thơ chính thức được thành lập theo quyết định số 956/QĐ-CT.UB ngày 20 tháng 4 năm 2001 của UBND Tỉnh Cần Thơ (nay là Thành Phố Cần Thơ) và cũng đã phê duyệt Điều lệ Hội.

Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên ĐHCT lần thứ II, nhiệm kỳ (2006-2011) được tổ chức ngày 16 tháng 10 năm 2006, đã thông qua Điều lệ bổ sung, sữa đổi và đã hiệp thương bầu BCH Hội với 39 đ/c. Những công việc đã làm được trong nhiệm kỳ qua còn khiêm tốn và chủ yếu được thực hiện tại các Chi hội, Liên Chi hội Khoa. Sau đây là một số hoạt động chính đã thực hiện:

1. Hoạt động họp mặt truyền thống

Đây là một hoạt động rất đều đặn tại các Chi hội, Liên Chi hội khoa. Trong nhiệm kỳ qua nổi bật là họp mặt truyền thống và các ngày kỷ niệm thành lập Khoa như Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông.

Tuy nhiên do điều kiện hiện nay số lượng CSV rất đông (với 41 khóa đã ra trường), ở khắp các địa phương, và chưa có mối liên hệ chặt chẻ nên đa số các Liên Chi hội đều thống nhất họp mặt vào các dịp Lễ hoặc vào thời gian Khoa tổ chức hội nghị khoa học, khai giảng, tốt nghiệp ... khi có điều kiện nhưng thông thường là 2 năm một lần như Nông nghiệp-SHUD, đối với Chi Hội Chăn nuôi-Thú Y định kỳ họp mặt vào dịp kỷ niệm thành lập Trường 31 tháng 3.

Việc tổ chức họp mặt tuy còn hạn chế nhưng nhìn chung đã giúp cho CSV có dịp gặp nhau, tạo điều kiện cho CSV về thăm trường, thăm lại Thầy Cô và cũng là dịp CSV đóng góp nguồn quỹ học bổng giúp đỡ các lớp đàn em đang theo học tại trường. Như Khoa Thủy Sản trong nhiệm kỳ qua, CSV đã đóng góp cho Quỹ khuyến học của Khoa 98 triệu và trên 100 triệu cho các hoạt động họp mặt, hỗ trợ hoạt động của Khoa, của sinh viên), Sổ Vàng truyền thống và hỗ trợ các hoạt động khác và học bỗng của Liên Chi hội Khoa Công nghệ thông tin&Truyền thông khoảng 100 triệu, với Khoa Công nghệ Quỹ Khuyến học trên 120 triệu và hỗ trợ các hoạt động khác trên 50 triệu …

2. Hoạt động trao đổi chuyên môn

Một hoạt động không kém phần quan trọng là việc tổ chức, trao đổi, hổ trợ về học thuật, chuyên môn giữa CSV với khoa và sinh viên đang học. Các khoa luôn tạo điều kiện cho CSV cập nhật kiến thức, tham khảo tài liệu chuyên môn. Với khoa Sư Phạm, khoa tạo điều kiện và mời phần lớn giáo viên phổ thông trung học là CSV tham gia chấm thi tuyển sinh hằng năm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giúp nhau hiểu cách ra đề thi, cách thể hiện đáp án, phương pháp xử lý điểm.

Việc lấy ý kiến đóng góp của CSV về chương trình đào tạo cũng là mảng quan trọng trong hoạt động của Liên Chi hội CSV các khoa như Công nghệ, Kinh tế-QTKD, Công nghệ thong tin&Truyền thông, Thủy Sản, Nông nghiệp-SHUD … đã góp phần giúp Khoa và Trường trong công tác kiểm định chất lượng và cải tiến chương trình đào tạo.

Liên Chi hội CSV khoa còn là những tác nhân tích cực trong việc vận động các Hội chuyên ngành như tham gia vận động thành lập Hội Tin học, Hội Tự động hóa củaThành phố Cần Thơ. Qua đó, giúp cho CSV Công nghệ thông tin và Công nghệ trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các đề tài nghiên cứu thực tế và góp phần trong việc nâng cao dân trí, đưa khoa học – công nghệ đến cộng đồng.

Thông qua ban liên lạc Chi hội CSV, khoa Kinh tế-QTKD, khoa Công nghệ được CSV hổ trợ nơi tham quan, thực tập, lấy mẫu, hướng dẫn làm Đồ án, Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đang học.

Ngoài ra, đã có nhiều sinh viên sau khi ra trường đã xin được việc làm thông qua sự liên lạc, giới thiệu của ban liên lạc Chi hội CSV và được ưu tiên hổ trợ, giúp đỡ từ phía CSV như Nông nghiệp-SHUD, Kinh tế-QTKD …

3. Các hoạt động khác

Hội CSV ĐHCT là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần Thơ và đồng chí Tổng Thư ký Hội cũng là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần Thơ, Hội CSV ĐHCT còn tham gia các hoạt động chung của Mặt trận như tham gia vận động, đóng góp “Ngày vì người nghèo”, quyên góp cứu trợ bão lụt, các công tác xã hội, từ thiện.

Hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các các cấp, định kỳ báo cáo định kỳ cho Mặt trận và Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ hoặc khi có yêu cầu.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được tặng 2 Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần Thơ năm 2007, 2011 và đ/c Tổng Thư ký Hội được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2011.

4. Tài chánh của Hội

Hội CSV ĐHCT có con dấu và tài khoản riêng. Tài khoản do đ/c Chủ tịch Hội và một đ/c Phó Chủ tịch làm chủ tài khoản, kế toán là một đ/c cựu sinh viên hiện là kế toán của trường. Tài khoản được mở tại Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ từ khi được thành lập năm 2001 và chưa có giao dịch nào đáng kể vì việc giao dịch và các hoạt động hỗ trợ, đóng góp tài chánh diễn ra tại các Liên Chi hội Khoa. Khi mở tài khoản này chỉ có 500.000đ ký quỹ của đ/c Tổng Thư ký Hội.

Hiện tại, tài chánh của Hội trong tài khoản có 888.760đ và 700.000đ tiền mặt của 2 Bằng khen (không tính các nguồn quỹ tài chánh khác của các Liên Chi hội Khoa tự quản lý, sử dụng).

Do Hội không có kinh phí riêng nên việc tổ chức đại hội của Hội được nhà trường hỗ trợ kinh phí.

*Đánh giá chung:

- Được sự chỉ đạo và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và Sở Nội vụ TP Cần Thơ, với sự lãnh đạo của Đảng Ủy trường Đại học Cần Thơ, sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng Ban trong trường, nhiệm kỳ II của Hội CSV Đại học Cần Thơ đã tiếp tục duy trì và ổn định bộ máy của Hội, từ Ban chấp hành, Ban Thường trực Hội đến bộ máy Ban chấp hành Liên Chi hội, Chi hội các khoa.

- Các hoạt động chính của Hội đã được thực hiện chủ yếu tại các Liên Chi hội, Chi hội các khoa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương hướng chung của Hội do đại hội lần thứ II đề ra.

- Tuy nhiên, Ban chấp hành và Ban Thường trực Hội hoạt động không thường xuyên, một vài Chi hội khoa hoạt động còn hạn chế. Bộ máy tổ chức của Hội và Liên Chi hội chưa thay đổi kịp thời với việc hình thành các đơn vị mới của trường.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2012-2017)

Hoạt động chính của Hội Cựu sinh viên Đại học Cần thơ trong nhiệm kỳ III (2012 - 2017) gồm các nội dung sau:

1. Tổ chức cuộc vận động đóng góp "Quỹ khuyến học Cựu Sinh viên ĐHCT" để cấp học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ sẽ do Liên Chi hội, Chi hội CSV các khoa trực tiếp quản lý.

2. Đề xuất và phối hợp với Ban Giám hiệu trường xây dựng và ban hành Qui chế "Giải thưởng Cựu Sinh viên ĐHCT xuất sắc" để xét và trao giải 5 năm một lần vào dịp kỷ niệm thành lập trường (lần thứ I dịp kỷ niệm 50 năm vào năm 2016).

3. Thành lập cơ sở dữ liệu của CSV theo khoa, ngành, khóa học.

4. Củng cố bộ máy tổ chức Hội các cấp phù hợp với ngành, nghề và đơn vị đào tạo của trường.

5. Tiếp tục hoàn chỉnh trang Web CSV Đại học Cần Thơ, xây dựng "Diễn đàn CSV" trên trang Web. Phấn đấu thực hiện tốt việc liên lạc giữa CSV với nhau, giữa CSV với Hội và các Liên Chi hội, Chi hội khoa bằng nhiều hình thức (nhất là bằng e-mail); dành riêng cho từng Liên Chi hội các thông tin cần thiết. Hình thành các đầu mối, ban liên lạc CSV tại địa phương.

6. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ trong từng ngành chuyên môn; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường và các địa phương.

7. Hổ trợ các thông tin về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học cho CSV.

8. Tham gia cùng với nhà trường trong việc xây dựng Phòng truyền thống Đại học Cần Thơ.

9. Nghiên cứu tổ chức hoặc tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo qui định của Nhà nước.

10. Phối hợp chặt chẻ, thực hiện các chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ.

Căn cứ trên phương hướng này, BCH và Ban Thường trực Hội sẽ đề ra kế hoạch cụ thể cho các hoạt động nêu trên và những qui định của Điều lệ.

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN ĐHCT

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

070539
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
104
487
225
70539

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hcsv@ctu.edu.vn