CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

(Trích trong chương IV, Điều lệ Hội)

Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu sinh viên ĐHCT được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất các hoạt động trên cơ sở Điều lệ Hội Cựu sinh viên ĐHCT và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hệ thống tổ chức của Hội cựu sinh viên ĐHCT gồm có 3 cấp: Hội, Liên chi hội , Chi hội theo ngành (nhóm ngành ) đào tạo hay theo các địa phương.
Hội, Liên chi hội và Chi hội có Ban chấp hành và Ban thường trực. Tùy theo qui mô,

Chi hội quyết định việc thành lập các Phân hội hoặc Tổ trực thuộc. Chi hội là đơn vị hoạt động chính của Hội.

Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên là cơ quan cao nhất của Hội. Số lượng đại biểu dự đại hội do BCH qui định.

BCH Hội cựu sinh viên ĐHCT do đại hội đại biểu cựu sinh viên bầu ra. Sau 5 năm hoạt động, khi có điều kiện cho phép thì mở đại hội đại biểu để bầu ra BCH mới. Số lượng thành viên của BCH có từ 35 đến 45 người tuỳ theo công tác của từng nhiệm kỳ và sẽ do đại hội đại biểu quyết định.

BCH Hội cử ra Ban Thường trực gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký và các uỷ viên Ban thường trực để chỉ đạo công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp BCH. Số lượng thành viên Ban Thường trực từ 11 đến 13 người.

Ban thường trực Hội 6 tháng họp 1 lần hoặc họp bất thường khi cần thiết, thay mặt BCH điều hành hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp của BCH; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các kỳ họp BCH.

BCH Hội cựu sinh viên ĐHCT 1 năm họp một lần, khi cần thiết sẽ họp bất thường để giải quyết công việc của Hội được kịp thời.

BCH Hội cựu sinh viên ĐHCT, BCH các Liên Chi hội, Chi hội có nhiệm kỳ là 5 năm; khi hết nhiệm kỳ, BCH có nhiệm vụ triệu tập đại hội đại biểu để bầu BCH mới.

BCH Hội có nhiệm vụ cụ thể hóa hoạt động Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hổ trợ cho các hoạt động của các Chi Hội , Phân Hội.

Thay đổi và bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Hội

Trong quá trình hoạt động, những ủy viên BCH hay Ban Thường trực nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin miễn nhiệm. Trường hợp không dự họp 3 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do thì có thể bị bãi miễn.

Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào BCH Hội. Nhân sự mới do BCH Hội hoặc Ban Thường trực Hội đề cử và được ít nhất 1/2 thành viên BCH Hội biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên BCH.

BCH Hội mời một số đồng chí đã từng là cán bộ lãnh đạo của trường và các Thầy, Cô đã giảng dạy lâu năm tại Trường, có nhiều uy tín, làm cố vấn cho Hội. Danh sách Ban Cố vấn do Ban Thường trực xem xét và thông qua. 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

141966
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
33
93
178
141966

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hcsv@ctu.edu.vn